07 Feb

Startersaftrek 2023: vergeet dit belastingvoordeel niet

Startersaftrek 2023 is een belastingvoordeel voor nieuwe ondernemers in Nederland. Het biedt hen de mogelijkheid om een deel van hun startkosten in te houden op hun inkomstenbelasting. Dit voordeel mag niet worden vergeten bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting.

Wat is startersaftrek?

Startersaftrek is een belastingvoordeel voor nieuwe ondernemers in Nederland. Het doel is hen te ondersteunen bij de opstart van hun bedrijf door een deel van de startkosten in te houden op hun inkomstenbelasting. Hierdoor krijgen zij meer financiële ruimte om in hun bedrijf te investeren en groeien. De startersaftrek is bedoeld voor zowel zelfstandigen als ondernemers die hun bedrijf hebben opgericht binnen de afgelopen drie jaar. Er zijn specifieke voorwaarden waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor deze regeling. Het is belangrijk om te weten dat de startersaftrek een tijdelijk belastingvoordeel is en regelmatig wordt geëvalueerd en aangepast.

Voorwaarden startersaftrek

Om in aanmerking te komen voor startersaftrek moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Zo moet de onderneming nieuw zijn en binnen de afgelopen drie jaar zijn opgericht. Daarnaast moet de ondernemer fulltime bezig zijn met het bedrijf en moet het inkomen uit de onderneming voldoende zijn. Andere voorwaarden kunnen betrekking hebben op de aard van de onderneming en de hoogte van de investeringen. Het is verstandig om de voorwaarden goed te bekijken en te bespreken met een boekhouder of belastingadviseur.

Startersaftrek doorschuiven mag niet

Het doorschuiven van de startersaftrek is niet toegestaan volgens de Nederlandse wetgeving. De startersaftrek is bedoeld als steun voor nieuwe ondernemers bij de opstart van hun bedrijf en is persoonsgebonden. Dit betekent dat de startersaftrek alleen kan worden aangevraagd door de ondernemer die de onderneming heeft opgericht en daadwerkelijk bezig is met het bedrijf. Het is niet toegestaan om de startersaftrek over te dragen aan een andere ondernemer of door te schuiven naar een andere onderneming. Dit is frauduleus gedrag en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en boetes. Het is daarom belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de startersaftrek en de regels te volgen.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid kan de startersaftrek van toepassing zijn op de inkomsten uit de onderneming. Wanneer een ondernemer arbeidsongeschikt raakt en daardoor niet meer in staat is om zijn bedrijf voort te zetten, kan hij in aanmerking komen voor de startersaftrek. Het inkomen uit de onderneming blijft voor de ondernemer belast, maar door de startersaftrek kan een deel van deze inkomsten worden ingehouden op de inkomstenbelasting. Hierdoor krijgt de ondernemer meer financiële ruimte om te herstellen van zijn arbeidsongeschiktheid en eventueel zijn bedrijf voort te zetten. Het is wel belangrijk om te weten dat de voorwaarden voor de startersaftrek ook bij arbeidsongeschiktheid gelden en dat de regels rondom deze regeling regelmatig kunnen wijzigen.

Hoe vraag je startersaftrek aan?

Startersaftrek is een belastingvoordeel voor ondernemers die voor het eerst zelfstandig ondernemer worden. Het kan worden aangevraagd via de Belastingdienst. Je moet hiervoor een aanvraag indienen en bewijzen dat je als ondernemer actief bent. Verder moet je aangeven wat je onderneming is en hoeveel inkomen je verwacht. Het is verstandig om de voorwaarden en regels van de startersaftrek goed door te lezen voordat je de aanvraag indient. Zorg ervoor dat je alle benodigde documenten bij de hand hebt, zoals je KvK-inschrijving en je bedrijfsplan.

+