07 Feb

Wat is een UBO?

Een UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner en is de werkelijke eigenaar van een bedrijf of organisatie. Dit kan iemand zijn die achter de schermen invloed uitoefent of die economisch baat heeft bij de onderneming, maar niet noodzakelijkerwijs de formele eigenaar is. Het doel van het vastleggen van UBO's is om financiële criminaliteit, zoals witwassen en terrorismefinanciering, te voorkomen

UBO’s inschrijven

Het inschrijven van Ultimate Beneficial Owners (UBO's) is verplicht voor bepaalde rechtspersonen in Nederland en is onderdeel van de maatregelen ter bestrijding van financiële criminaliteit, zoals witwassen en terrorismefinanciering. Dit gebeurt via het UBO-register, waarin de gegevens van de UBO's worden opgeslagen en gedeeld met bevoegde instanties.

Om een UBO in te schrijven, moet je bepaalde informatie verstrekken, zoals de naam, geboortedatum, nationaliteit en woonplaats van de UBO. Daarnaast moet je aangeven hoe de UBO economische baat heeft bij het bedrijf of de organisatie. Het is verantwoordelijkheid van de rechtspersoon om de UBO's tijdig en juist te registreren en de gegevens bij te houden.

Er zijn ook specifieke regels voor het verstrekken van toestemming door de UBO's voor publicatie van hun gegevens in het register. Bovendien is het belangrijk om te weten dat niet alle UBO's zichtbaar zijn voor het publiek. Slechts bevoegde instanties en personen met een gerechtvaardigd belang hebben toegang tot de informatie in het register.

Het niet tijdig en juist registreren van UBO's kan leiden tot boetes en strafrechtelijke vervolging. Het is daarom belangrijk om de verplichtingen nauwgezet na te leven en de gegevens bij te houden. Bedrijven en organisaties kunnen ook aangifte doen van vermoedelijke financiële criminaliteit via het UBO-register.

Wat is het UBO-register?

Het UBO-register is een database waarin de gegevens van de Ultimate Beneficial Owners (UBO's) van bedrijven en organisaties worden opgeslagen en gedeeld met bevoegde instanties. Het doel is om financiële criminaliteit, zoals witwassen en terrorismefinanciering, te voorkomen. Het UBO-register is verplicht voor bepaalde soorten rechtspersonen en is toegankelijk voor bevoegde autoriteiten en personen met een gerechtvaardigd belang. Informatie uit het UBO-register wordt ook gedeeld met andere landen om internationale samenwerking te bevorderen.

UBO per rechtsvorm

De verplichtingen rond het inschrijven van Ultimate Beneficial Owners (UBO's) kunnen verschillen per rechtsvorm van een bedrijf of organisatie. Hieronder beschrijven we de verplichtingen voor enkele veelvoorkomende rechtsvormen.

  • BV: Bedrijven die zijn geregistreerd als een Besloten Vennootschap (BV) moeten UBO's registreren in het UBO-register. Het is verplicht om minstens één UBO in te schrijven en deze informatie up-to-date te houden.
  • NV: Net als bij een BV, zijn Nederlandse Naamloze Vennootschappen (NV) verplicht om UBO's te registreren in het UBO-register. Ook hier geldt dat minstens één UBO geregistreerd moet zijn.
  • Stichting: Stichtingen zijn verplicht om UBO's te registreren in het UBO-register als ze economische activiteiten ontplooien. In dit geval moeten minstens één en maximaal vijf UBO's worden geregistreerd.
  • Vereniging: Verenigingen moeten ook UBO's registreren in het UBO-register, maar alleen als ze economische activiteiten ontplooien. In dit geval moeten minstens één en maximaal vijf UBO's worden geregistreerd.
  • BVBA/CVBA: In België moeten Bedrijven met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA) en Commanditaire Vennotschappen met Beperkte Aansprakelijkheid (CVBA) UBO's registreren in het UBO-register. Het is verplicht om minstens één UBO in te schrijven.

Het is belangrijk op te merken dat de verplichtingen voor het inschrijven van UBO's per rechtsvorm kunnen veranderen, dus het is raadzaam om op de hoogte te blijven van de laatste regelgeving en deze nauwgezet na te leven

UBO-register inzien

Het UBO-register is toegankelijk voor iedereen die daar belang bij heeft, zoals toezichthouders, journalisten en burgerrechtenorganisaties. Het inzien van informatie in het register is beperkt tot de naam en het land van herkomst van de UBO's, evenals de hoedanigheid en het aandeel dat ze bezitten in het bedrijf. Andere informatie, zoals het adres en het burgerservicenummer, is niet zichtbaar voor het publiek. Het UBO-register is ontworpen om transparantie en verantwoording te waarborgen bij de eigendomsstructuur van bedrijven en organisaties.

+