07 Feb

Wat is span of control?

Span of control is het aantal medewerkers of ondergeschikten waar een manager of leider verantwoordelijk voor is in een organisatie. Het bepaalt hoe effectief en efficiënt leiding gegeven kan worden.

Verschil per bedrijf

De span of control kan variëren per bedrijf, afhankelijk van de grootte, de complexiteit en de aard van de organisatie. Kleinere bedrijven kunnen een bredere span of control hebben, omdat managers meer directe controle kunnen uitoefenen over hun medewerkers. In grotere bedrijven met meerdere niveaus van management is de span of control vaak smaller, omdat managers meer verantwoordelijkheden hebben en minder directe controle over hun medewerkers.

In sommige bedrijven kan de span of control ook afhangen van de functie van de manager. Bijvoorbeeld, in productieomgevingen waar veel handelingen moeten worden uitgevoerd, kan de span of control smaller zijn, terwijl in bedrijven met veel kenniswerkers een bredere span of control nodig is.

Het is belangrijk om de juiste span of control te bepalen, omdat dit invloed heeft op de effectiviteit en efficiëntie van de leiding en de productiviteit van de medewerkers. Een te brede span of control kan leiden tot overbelasting voor de manager en een te beperkte span of control kan ertoe leiden dat de manager niet in staat is om de nodige controle uit te oefenen.

Span of support

De span of support beschrijft de hoeveelheid ondersteuning en begeleiding die een leidinggevende aan zijn of haar medewerkers biedt. Het is de tegenhanger van de span of control en richt zich op de noodzakelijke ondersteuning die medewerkers nodig hebben om hun werkzaamheden effectief uit te voeren.

Een brede span of support kan leiden tot een hogere jobtevredenheid en motivatie onder medewerkers, omdat ze weten dat ze de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan ook bijdragen aan een verbetering van de prestaties en een toename van de productiviteit.

Aan de andere kant kan een smalle span of support leiden tot een hogere werkdruk en stress onder medewerkers, omdat ze minder ondersteuning en begeleiding krijgen. Het kan ook leiden tot een hogere foutenlast en een lagere kwaliteit van het uitgevoerde werk.

Het is belangrijk om de juiste balans te vinden tussen de span of control en de span of support, zodat zowel de leidinggevenden als de medewerkers in staat zijn om efficiënt en effectief te werken. Een juiste afweging van deze twee aspecten kan bijdragen aan een verbetering van de bedrijfsprestaties en een toename van de werktevredenheid.

Oplossingen

Er zijn verschillende oplossingen om de span of control binnen een organisatie te verbeteren. Hieronder zijn enkele aanbevelingen:

  1. Bepaal de juiste balans: Het vinden van de juiste balans tussen de span of control en de span of support is cruciaal voor het verbeteren van de prestaties en het bevorderen van de productiviteit binnen een organisatie.
  2. Scholing en ontwikkeling: Bied leidinggevenden de juiste training en ontwikkeling om hen in staat te stellen om een effectieve aansturing en begeleiding van hun medewerkers te geven.
  3. Effectieve communicatie: Zorg voor heldere en effectieve communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers, zodat zij elkaar beter begrijpen en samenwerken.
  4. Flexibiliteit: Stel de span of control flexibel in, zodat deze aangepast kan worden aan veranderende omstandigheden en werkzaamheden.
  5. Duidelijke verantwoordelijkheden: Zorg voor duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor zowel leidinggevenden als medewerkers, zodat iedereen weet wat er van hen verwacht wordt.

Met deze oplossingen kunnen organisaties de span of control optimaliseren en hun prestaties verbeteren, door een gezonde verhouding tussen aansturing en ondersteuning te creëren.

Kortom

Een brede span of control kan leiden tot een hogere productiviteit en een meer informele en flexibele werkomgeving, terwijl een smalle span of control meer aandacht en controle vereist, maar ook kan leiden tot betere beslissingen en een hogere kwaliteit van werk.

Het is belangrijk om de juiste balans te vinden tussen de span of control en de span of support, afhankelijk van de specifieke behoeften van een organisatie en haar medewerkers. Een goede beoordeling van de span of control kan bijdragen aan een verbetering van de interne processen en de prestaties van een organisatie.

+